7. Hospodářské stavby


Stavby jsou méně členěny než stavby obytné a sloužily
k ustájení dobytka, uložení úrody a pracovních nástrojů

Váš hlasový průvodce