1. Hráz rybníka Hol

Mohutné valovité těleso původní hráze, která je poprvé
písemně doložena roku 1586

Váš hlasový průvodce: